Is coach worden wel iets voor jou?

'Is coach worden wel iets voor jou?'

Eyeopener workshop voor iedereen die denkt coach te willen worden.

Toe aan een nieuw leven? Misschien ben je zelf naar een coach geweest waar je echt iets aan gehad hebt. En nu speel je met de gedachte om óók coach te worden. Maar is het wel een goed idee? Er zijn immers heel veel coaches.

Kun je er van leven? Hoe kom je aan opdrachten? Kan je ook coach worden in loondienst? Wat voor tarief kun je vragen? Hoe weet je dat je boven het maaiveld uitsteekt? Speelt leeftijd een rol?

In een interactieve bijeenkomst deelt Marja Davids (oprichter van Kootsjhuys en langer dan 15 jaar coach) de antwoorden op die vragen. Je gaat naar huis met inzichten en richtinggevoel zodat je een stap verder bent in het maken van de keus.

Praktische informatie:

  • Coach: Marja Davids
  • Datum: Vrijdag 21 juli
  • Tijd: 13.00 tot 16.00 uur
  • Locatie: Rotterdam
  • Zomerprijs: € 95 exclusief BTW.

Aanmelden: